LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/2016

STT

TÊN LỚP

NGÀY HỌC

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

1

Tiếng Anh Tiểu Học

Thứ sáu & Chủ nhật

9:30 – 11:00

20/05/2016

2

Tiếng Anh THCS

Thứ sáu & Chủ nhật

7:30 – 9:00

20/05/2016

3

Tiếng Anh Giao Tiếp

Thứ hai & Thứ năm

19:30 – 21:00

19/05/2016

4

Luyện thi TOEIC

Thứ 7 & Chủ nhật

14:30 – 16:00

21/05/2016